LUCHTREINIGERS DIE MET UV-C LICHT VIRUSDEELTJES VERNIETIGEN

De leszalen in onze school zijn voorzien van drie professionele luchtreinigingsapparaten. De apparaten zuigen alle lucht aan en filtreren de ingezogen lucht via een HEPA-filter dat alle virussen onschadelijk maakt en doodt met specifiek UV-C licht, waardoor de DNA/RNA structuur van het virus beschadigd raakt en het zich niet meer kan vermenigvuldigen. De apparaten staan 24 uur per dag aan.

We kunnen uiteraard niet garanderen dat een apparaat een virusdeeltje opvangt voordat iemand het heeft kunnen inademen, maar het verkleint de kans aanzienlijk omdat infectie plaatsvindt door clusters van druppels of aerosols (die ook opgevangen worden door de luchtreinigers).

Lees hier meer over de werking van deze luchtreinigers.
Download ons Coronaprotocol.
Voor alle informatie over prijzen, kortingen en aanmelden ga je naar de pagina INSCHRIJVEN.

Agenda NSKS Shiatsu Najaar 2020 en Voorjaar 2021

Open Dag:  Zondag 7 februari 2021 Live Online vanuit de Dojo via ZOOM

Programma

11.00 uur 11.30 uur Do-In en introductie
11.30 uur 12.00 uur Presentatie Klassieke Shiatsu
12.00 uur 13.00 uur Korte les Shiatsu techniek en met Ki werken
13.00 uur 14.00 uur Vraag en antwoord over symptoombestrijding met referenties
14:00 uur 14:15 uur Rondvraag
14.15 uur Sluiting

Data opleidingsweekenden  2020/2021

Door het Coronavirus zijn we in maart 2020 gestopt met al onze opleidingen en cursussen. Nu de maatregelen in ons land door de overheid zijn versoepeld, zijn we per 1 september 2020 weer begonnen met de lesweekenden, basiscursussen en andere seminars. Uiteraard met inachtneming van alle maatregelen die zijn opgelegd door het RIVM/de overheid. Dit houdt voor ons in dat we in kleinere groepen starten met minimaal 5 en maximaal 10 studenten in de Dojo. Alle studenten en hun oefenpartners dienen zich aan het “Corona Protocol van de NSKS” te houden en deze ook te handhaven.

Hieronder volgen de data voor alle Niveaus Najaar 2020 en Voorjaar 2021:
* = weekend nummer

Lestijden: 10.00 uur – 17.00 uur

1A, 2020 ( corona) 1B, 2020/2021 2B, 2019/2020 3B, 2019/2020 4 2019/2020
geannuleerd Inhaal lesweekend
geannuleerd 24 & 25 oktober (*2) 2B 2019/2020 19 t/m 21 maart 2021
geannuleerd 21 & 22 nov. (*3) 7 & 8 nov. 2020  23 t/m 25 april 2021
(vrijdag t/m zondag)
Examen 1A Examen 1B Examen 2B Examen 3B Examen & herexamen
geannuleerd Zaterdag 22 mei 2021 Zaterdag 19 december Zondag 20 december 11 september 2020

NSKS schema najaar

Lestijden: 10.00 uur – 17.00 uur

1A, 2021 1B, 2020/2021 2B, 2020/2021 3B, 2020/2021  4, 2021
Nadere info volgt 3 & 4 oktober *1 05 & 06 september *1 26 & 27 september *1 19 t/m 21 maart 2021
24 & 25 oktober *2 17 & 18 oktober *2 10 & 11 oktober *2 23 t/m 25 april 2021
21 & 22 november *3 14 & 15 november *3 5 & 6 december *3 6 opeenvolgende
6 & 7 maart 2021 *4 13 & 14 febr. 2021 *4 23 & 24 jan. 2021 *4 dagen van
27&28 maart 2021 *5 17 & 18 april 2021 *5 10 & 11 april 2021 *5 1 t/m 6 aug. 2021
1 & 2 mei 2021 *6 8 & 9 mei 2021 *6 15 & 16 mei 2021 *6 (zondag t/m vrijdag)
Examen 1A Examen 1B Examen 2B Examen 3B Examen & herexamen
zaterdag 22 mei 2021 zondag 23 mei 2021 zaterdag 29 mei 2021 ’20/’21 10 sept. 2021

Alle studenten van alle niveaus die door dit Coronavirus hun tentamen/examen nog niet hebben gedaan/afgelegd, mogen gewoon verder gaan naar het volgende niveau en hun studie vervolgen.

Indien de versoepeling van het RIVM/de Overheid in 2021 doorzet, kunnen de studenten die verder willen gaan naar Niveau 4, instromen en starten op 19 maart 2021. Nadat zij op 6 augustus 2021 alle lesweekenden hebben gevolgd, kunnen zij  hun studie afronden en deelnemen aan het tentamen/examen op 10 september 2021.


Diagnose SeminarsDiagnoseavonden met Alan Nash (maximaal 10 studenten in de Dojo incl. een meegebrachte persoon voor de diagnose)

Zaterdag en zondag
, 28 & 29 november 2020 en 3 & 4 april 2021
Start: 10.00 uur tot 17.00 uur (2 diagnose sessies per dag). Kosten € 185,00 per diagnoseweekend.

Donderdagavonden 2021 – start 19.30 uur tot 22.30 uur. Kosten € 39,50 per diagnoseavond.
11 maart, 15 april en 27 mei met Alan Nash (maximaal 10 studenten in de Dojo incl. je oefenpersoon uit dezelfde huishouding voor de diagnose).

Deze seminars gelden tevens als bij- en nascholing op H.B.O.-niveau. (5 avonden of één aaneengesloten weekend).
Inschrijven doe je hier.


Meridiaan Seminar 2021 met Alan Nash

Zaterdag en zondag
, 21 en 22 augustus 2021 van 10.00 tot 17.00 uur. Kosten € 185,00.
Dit seminar geldt tevens als bij- en nascholing op H.B.O.-niveau (maximaal 10 studenten in de Dojo).
Inschrijven doe je hier.


Moxa seminars met Alan Nash en Anushka Hofman. Als bijscholing geaccrediteerd door KTNO, NVST , LVNG, VVET en ZHONG.

2020: Zondag 6 december met Anushka Hofman, van 11.00 uur tot 17.00 uur. Kosten € 90,- (maximaal 10 studenten in de Dojo).
Locatie:  N.S.K.S., Hendrik Zwaardecroonstraat 197-199, Den Haag
Inschrijven: anushka@xs4all.nl | 070-347 01 88 | www.do-in.nl |

2021: Zaterdag 27 februari 2021 met Alan Nash, van 11.00 uur tot 17.00 uur. Kosten € 90,- (maximaal 10 studenten in de Dojo).
Locatie:  N.S.K.S., Hendrik Zwaardecroonstraat 197-199, Den Haag
Inschrijven doe je hier.


Lunteren Transformatief (verblijf) Seminar
Dit seminar geldt tevens als bij- en nascholing op hbo-niveau.

De week Lunteren (verblijf) Seminar zal nader worden bekend gemaakt. Onder voorbehoud van 20 deelnemers. Indien er minder aanmeldingen zijn, behoudt de NSKS het recht om dit Seminar te annuleren en te verschuiven naar een volgend Lunteren (verblijf) Seminar. Restitutie van gelden wordt niet verleend. Student, die het volledige bedrag al heeft voldaan, neemt deel aan het volgende Seminar tegen de oude prijs.

Ook hier gelden dezelfde maatregelen zoals genoemd onder de alinea “Opleiding”.

Inschrijven doe je hier.


Basiscursus Shiatsu en DO-IN (8 lessen) met Alan Nash

We zullen alle maatregelen handhaven die zijn gemaakt door de RIVM/Overheid. Hier gelden dus dezelfde regels als voor de lessen van de beroepsopleiding.

Woensdagavond, start 28 oktober van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Kosten € 140,00 (bij meenemen van een nieuwe student ieder € 5,00 korting).

Met een maximaal aantal van 10 studenten  (5 paren elk van eigen huis – dus “safe partners”) in de Dojo start de basiscursus; voor de cursisten die niet aanwezig kunnen zijn, wordt er ook via Zoom live videobeelden les gegeven. Zij zijn dan virtueel aanwezig en kunnen dan ook gewoon deelnemen. Deelname  geschiedt via inschrijving op onze website en zie ook het Protocol van de NSKS. Voor de cursisten die de 2 laatste lesavonden van afgelopen maart hebben moeten missen, dienen aan ons door te geven voor het inhalen van deze gemiste lesavonden.

Inschrijven doe je hier.


Shiatsu en DO-IN oefenavond (16 avonden) dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur o.l.v. Sebastiaan van Leeuwen.

In dit Najaar 2020 is de NSKS oefenavond op de maandag verplaatst naar de dinsdagavond; dit is i.v.m. het Coronavirus.

In het Voorjaar 2021 starten we op 9 februari wederom met de oefenavonden voor al onze enthousiaste studenten van alle niveaus. Deze avonden zijn enkel toegankelijk voor de huidige NSKS opleidingsstudenten. Voor deelname aan deze dinsdagavonden zijn er géén kosten aan verbonden. Aanmeldingen voor deze avonden gaan via het Secretariaat per e-mail.

In deze Coronavirus situatie worden deze oefenavonden uitsluitend gegeven ONLINE via ZOOM. Het is belangrijk dat je een goede webcam hebt zodat de oefensessies, eventuele adviezen en aanwijzingen goed kunt volgen. Oefen met een safe partner. Deze oefenavond bestaat uit een uur do-in voor degene die geen partner hebben en een uur oefenen voor degene die wel een partner hebben.

Van de deelnemende studenten wordt een intekenlijst bijgehouden waarop je naam en studiejaar worden genoteerd. De gemaakte oefenuren worden door ons gezien en genoteerd als je praktijkuren.


DO-IN Opleiding en DO-IN week cursussen o.l.v. Anushka Hofman starten weer vanaf 1 februari 2021.

Voor de exacte lesdata van de opleiding en cursussen verwijzen we je naar de website van de Nederlandse School voor DO-IN www.do-in.nl of mail naar anushka@xs4all.nl voor meer informatie.