Inschrijven voor alles cursussen kan online of via een inschrijfformulier. Voor alle informatie over prijzen, kortingen en aanmelden ga je naar de pagina INSCHRIJVEN.

Beroepsverenigingen en Accreditatie

De N.S.K.S. is erkend door de beroepsverenigingen Shiatsu Vereniging Nederland, NVST, BATC, VBAG,  CAT, Zhong en LVNG als opleidings- en nascholingsinstituut. De student kan zelf beslissen van welke beroepsvereniging hij lid wenst te worden. Alle verenigingen hanteren hun eigen regels en voorwaarden.

Alle therapeuten zijn verplicht om een hbo-niveau westerse Medische Basiskennis diploma te halen conform PLATO-richtlijnen om als volledige hbo-niveau gekwalificeerde shiatsu therapeut geaccepteerd te worden door de meeste beroepsverenigingen. De gekwalificeerde therapeuten van de Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu zijn hier te vinden.

Geregistreerde therapeuten zijn verplicht om jaarlijks nascholing te volgen om hun registratie te behouden. Leden van de volgende beroepsverenigingen die een hbo-nascholingscursus bij ons volgen, krijgen 10% korting op het lesgeld: Shiatsu Vereniging Nederland, NVST, BATC, VBAG,  CAT, Zhong en LVNG.

De N.S.K.S. biedt de volgende nascholing aan:

– 5 diagnoseavonden of een diagnoseweekend
– Meridiaan seminar
– Lunteren seminar
– Moxa seminar
– Kook seminar
– DO-IN docentenopleiding (mbo-niveau) via de Nederlandse School voor DO-IN

Alle geaccrediteerde opleidingen en nascholingen vind je terug op de KTNO-pagina van de N.S.K.S. 

Accreditatie-instituut Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO)

Het volgende is overgenomen vanuit de K.T.N.O. website

“Als het gaat om jouw ontwikkeling, waar denk je dan aan? Aan passie en inspiratie? Aan thuisstudie of direct contact met je docent? Aan nieuwe kennis of verdieping? Er is ontzettend veel te doen in natuurgericht Nederland. Tegelijkertijd zien we dat correcte beeldvorming van kennis in onze branche helaas nog weleens te wensen over laat. Het kan daardoor voor jou als therapeut soms lastig zijn om een juiste indruk te krijgen van de vele scholingsmogelijkheden en word je misschien afgeremd in je keuzes. Dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Wij vinden het belangrijk dat je juist gestimuleerd wordt om een goede keuze te maken. Daarom is stichting KTNO door ons opgericht. Wij zijn er voor jou en hopen je te kunnen helpen een goede keuze te maken!

Een goede keuze maak je als je kiest voor scholing die bij je past, die je aanvult in je ontwikkeling en die bovendien overeenkomt met de eisen van jouw beroepsorganisatie en van de markt waarin je actief bent. Omdat het voor beroepsorganisaties vaak lastig is om kwaliteit in scholing te herkennen en in zijn volledigheid in beeld te brengen, kunnen zij dit deel van hun taak uitbesteden aan KTNO.”

Hbo-niveau bij- en nascholingen en beroepsopleiding Klassieke Shiatsu therapeut

De Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu is positief getoetst voor haar beroepsopleiding tot hbo-niveau shiatsu therapeut. Alle bijscholingen zijn ook positief getoetst op hbo-niveau.


Volledige erkenning van de hbo-niveau beroepsopleiding Klassieke Shiatsu Therapeut
Shiatsu Vereniging Nederland
Shiatsu Vereniging Nederland verenigt Shiatsu therapeuten uit heel Nederland, indien in het bezit van een diploma van een door ons erkende opleiding op hbo-niveau. Alle aangesloten therapeuten voldoen aan helder geformuleerde, wettelijke eisen en verwachtingen zodat professionaliteit wordt gewaarborgd.

De vereniging beoogt onze krachtige, holistische en complementaire geneeswijze onder de aandacht van een groot publiek te brengen. Ook werken we samen om het nationale en internationale draagvlak te vergroten. Zo is Shiatsu Vereniging Nederland betrokken bij de organisatie van het Europese Shiatsu Congres in 2020.

Tevens richten we ons op de ondersteuning van onze therapeuten en bieden we o.a. lezingen en intervisie aan. Hiermee dragen we bij aan de kwaliteit van onze leden.


 

Volledige erkenning van alle hbo-niveau bij- en nascholingen bij de NSKS
De Zhong is de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Het is een landelijke beroepsvereniging voor TCG therapeuten die onderdak biedt aan alle disciplines binnen de TCG. Vanaf 8 september 2011 is de DO-IN Opleiding ook erkend door de Zhong TCG.


 

Volledige erkenning van de hbo-niveau beroepsopleiding Klassieke Shiatsu Therapeut
Vanaf juli 2014 zijn alle nascholingen bij de Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu door de V.B.A.G. erkend.

Volledige erkenning van de hbo-niveau beroepsopleiding Klassieke Shiatsu Therapeut
De B.A.T.C. hanteert de vijf natuurgerichte principes waaraan hun leden dienen te voldoen.

 

Bij de aanmelding ontvangt de student diverse formulieren waarin onder andere wordt gevraagd naar de verdeling van activiteiten en de studie-uren volgens de vijf principes. Dit hoeft niet meer apart ingevuld te worden. De school heeft hierover afspraken gemaakt met hen. Door de erkenning , worden studenten van de N.S.K.S. automatisch geaccepteerd. Een verwijzing hiernaar is voldoende. Hier vind je een overzicht van de urenverdeling van de opleiding: Studiebelasting opleiding shiatsu therapeut. De student kan zich reeds na het afronden van het derde jaar bij de B.A.T.C. aanmelden om voor vergoeding door verzekeraars in aanmerking te komen. Uiteraard is hij wel verplicht om het vierde jaar af te ronden en de examens medische basiskennis te behalen. Deze worden niet door de beroepsvereniging aangeboden, wel door de K.T.N.O (welke geaccepteerd zijn door de B.A.T.C.).


Volledige erkenning van de hbo-niveau beroepsopleiding Klassieke Shiatsu Therapeut
De N.V.S.T. biedt de Medische Basiskennis op hbo-niveau aan. Als lid van de N.V.S.T. kan je bij hen het examen afleggen. Ook kan je donateur worden waarna je elk jaar automatisch een uitnodiging voor het examen ontvangt. Meer info op de website N.V.S.T.


 

Volledige erkenning van de hbo-niveau beroepsopleiding Klassieke Shiatsu Therapeut

Meer informatie vindt u op de website van de L.V.N.G.

 

 


 

Volledige erkenning van alle hbo-niveau bij- en nascholingen bij de NSKS

Voor meer informatie ga je naar de website van Collectief Alternatieve Therapeuten

 

 


Logo VIV beroepsvereniging

Volledige erkenning van de hbo-niveau beroepsopleiding Klassieke Shiatsu Therapeut

De VIV beroepsvereniging is er voor therapeuten in de complementaire zorg. Zij willen deze vitaliteitsprofessionals zo goed mogelijk ondersteunen. Zodat zij en hun cliënten de beste zorg krijgen.

Zij zijn een beroepsvereniging voor therapeuten die holistisch en complementair werken.Therapeuten die aandacht hebben voor zowel de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van mensen. Omdat die snappen dat op een holistische manier naar klachten kijken, uiteindelijk de grootste verbetering in levenskwaliteit geeft.

Meer informatie vindt u op de website van VIV de Beroepsvereniging van Vitaliteitsprofessionals.


Verbond Van Energetisch Therapeuten

 

Wij behartigen de belangen, bevorderen de samenwerking, waarborgen kwaliteit en eigenheid voor de bij ons aangesloten energetisch therapeuten. Door expertise, samenwerken en onze eigenheid, draagt Energetische Therapie bij aan de integrale gezondheidszorg in samenwerking met de reguliere en complementaire zorg.

Een Energetisch Therapeut ziet een klacht als een uiting van een energetische verstoring van het lichaam. De behandeling richt zich niet alleen op de klachten waarmee men bij onze therapeut komt, maar ook op zaken die verband houden met de klacht. De therapeut neemt ruimschoots de tijd om de klacht door te nemen en een behandelplan op te stellen.


LET OP!

Het is een goed idee om regelmatig de K.T.N.O en B.A.T.C te bezoeken om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de complementaire beroepen in de zorg.