Privacyverklaring Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu

 

Nederlandse School voor Klassieke (NSKS), gevestigd aan Stuyvesantstraat 24 2593 GM Den Haag, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Alan Nash is de Functionaris Gegevensbescherming van NSKS. Hij is te bereiken via klassieke@shiatsu.nl | www.shiatsu.nl | Stuyvesantstraat 24, 2593  GM Den Haag, Nederland | +31 70 383 1500

PERSOONSGEGEVENS DIE DE NSKS VERWERKT

NSKS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de NSKS verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Vooropleiding

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE DE NSKS VERWERKT

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan zestien jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. De NSKS raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat de NSKS zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klassieke@shiatsu.nl, dan verwijdert de NSKS deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG DE NSKS PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

NSKS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van informatie over wijzigingen in data en lesroosters voor cursussen, workshops, privé lessen en de Shiatsu therapeut opleiding
– Verzenden van informatie (mailing) over nieuwe mogelijkheden en aanbod van de NSKS van onze cursussen, workshops, privélessen en de Shiatsu therapeutopleiding
– Om u met brieven op de hoogte te kunnen houden van lesroosters en lesinhoud
– Om certificaten, diploma’s, bewijzen van deelname, en facturen en bewijzen van betaling toe te kunnen sturen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– NSKS volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee de NSKS de producten en diensten afstemmen op uw behoefte
– NSKS verwerkt ook persoonsgegevens als de NSKS hier wettelijk toe verplicht is en nodig zijn voor het boekhouden, zoals gegevens die de NSKS nodig heeft voor de belastingaangifte en boekhouder.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

NSKS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NSKS) tussen zit. De NSKS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress installatie, hostingservice KeurigOnline (https://keurigonline.nl) ten behoeve van bouwen, onderhouden en hosten website. De NSKS heeft een verwerkersovereenkomst met de webmaster.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

NSKS bewaart persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang de gebruiker actief is als klant, cliënt, student, leraar of overige betrokkene, blijven de persoonsgegevens opgeslagen. Wanneer de gebruiker niet meer actief is als klant, cliënt, student, leraar of overige betrokkene hanteert de NSKS een bewaartermijn van niet langer dan twintig jaar voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
(Voornaam, achternaam, adresgegevens, geboortedatum, vooropleiding, telefoonnummer, email adres)

De reden hiervoor is, dat onze cursisten ook na hun cursus, workshop, privé lessen en de Shiatsu therapeutopleiding, op de hoogte gehouden willen blijven van nieuwe mogelijkheden en nieuwe technieken willen leren om zichzelf bij te scholen, voor hun eigen praktijk(Shiatsu) of voor zichzelf.

De NSKS bewaart persoonsgegevens voor niet langer dan twintig jaar. Ervaring leert dat klanten, cliënten, studenten, leraren en overige betrokkenen vaak na enkele jaren terugkeren om hun pad met de NSKS te vervolgen. Om hen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bewaart de NSKS dergelijke gegevens om dit proces te ondersteunen.

Betaalgegevens
(Bankrekeningnummer)

Naast de reden gegeven onder ‘Persoonsgegevens’ leert ervaring ook dat klanten, cliënten, studenten, leraren en overige betrokkenen informatie over betalingen opvragen jaren nadat deze danwel/niet zijn voldaan.
Klanten, cliënten, studenten, leraren en overige betrokkenen die niet langer willen deelnemen aan de cursussen, workshops, privélessen en de Shiatsu therapeutopleiding van de NSKS kunnen dit aangeven via een emailbericht aan klassieke@shiatsu.nl. Alle persoonsgegevens worden dan binnen 4 weken verwijderd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

NSKS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE DE NSKS GEBRUIKT

Wat is een cookie?
De NSKS maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kan de NSKS de gebruiker herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op de voorkeuren van de gebruiker worden ingesteld. Ook wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kan de NSKS dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft de gebruiker niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor de gebruiker dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van de NSKS website kan maken. Permanente cookies kan de gebruiker verwijderen via de instellingen van de gebruikte browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kan de NSKS zien welke onderdelen van de website de gebruiker met dit bezoek heeft bekeken. De NSKS kan dan de dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van de bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de gebruiker de webbrowser afsluit.

Social media buttons
Op de NSKS website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google + en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stuk code die van deze socialmediaplatforms zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De NSKS heeft daar geen invloed op.

Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google + en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Twitter, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Twitter, Google + en LinkedIn stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
De gebruiker heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van de desbetreffende gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kan de NSKS daarbij vragen aan de gebruiker zich adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient de gebruiker een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze is terug te vinden in de instellingen van u browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Extra info
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Tracking cookies blokkeren”
Your Online Choices/nl/: “A guide to online behavioural advertising”

 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

De gebruiker heeft ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NSKS en heeft de gebruiker het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de gebruiker bij de NSKS een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover de NSKS van deze gebruiker beschikt in een computerbestand naar de gebruiker of een ander, door de gebruiker genoemde organisatie, te sturen. De gebruiker kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klassieke@shiatsu.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende gebruiker is gedaan, vraagt de NSKS de gebruiker een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy van de gebruiker. De NSKS reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

De NSKS wijst de gebruiker er tevens op dat de gebruiker de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

 HOE DE NSKS PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

NSKS neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

NSKS maakt gebruik van:
– Beveiligingssoftware op elk apparaat waarmee toegang te verkrijgen is tot de opgeslagen persoonsgegevens (AVG, Windows Defender Firewall).
– TLS (voorheen SSL) voor de website. De NSKS behandeld uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– NSKS neemt diensten af van Jotform voor het invullen van inschrijfformulieren. Deze dienst maakt gebruik van opslag welk op een TLS gecertificeerde Europese standaard draait.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons Secretariaat per mail klassieke@shiatsu.nl of telefoon +31 70 383 1500.