Privacyverklaring Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu

 

Nederlandse School voor Klassieke (NSKS), gevestigd aan Stuyvesantstraat 24 2593 GM Den Haag, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Alan Nash is de Functionaris Gegevensbescherming van NSKS. Hij is te bereiken via klassieke@shiatsu.nl | www.shiatsu.nl | Stuyvesantstraat 24, 2593  GM Den Haag, Nederland | +31 70 383 1500

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

NSKS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Vooropleiding

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE DE NSKS VERWERKT

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klassieke@shiatsu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG DE NSKS PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

NSKS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 Het afhandelen van uw betaling
 Verzenden van informatie over wijzigingen in data en lesroosters voor cursussen, workshops, privé lessen en de Shiatsu therapeut opleiding
 Verzenden van informatie (mailing) over nieuwe mogelijkheden en aanbod van de NSKS van onze cursussen, workshops, privélessen en de Shiatsu therapeutopleiding
 Om u met brieven op de hoogte te kunnen houden van lesroosters en lesinhoud
 Om certificaten, diploma’s, bewijzen van deelname, en facturen en bewijzen van betaling toe te kunnen sturen
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 NSKS volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
 NSKS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en nodig zijn voor het boekhouden, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en boekhouder.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

NSKS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NSKS) tussen zit. De NSKS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress installatie, hostingservice KeurigOnline (https://keurigonline.nl) ten behoeve van bouwen, onderhouden en hosten website. De NSKS heeft een verwerkersovereenkomst met de webmaster.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

NSKS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang u actief bent als klant, cliënt, student, leraar of overige betrokkene, blijven uw persoonsgegevens opgeslagen. Wanneer u niet actief bent als klant, cliënt, student, leraar of overige betrokkene hanteren wij een bewaartermijn van niet langer dan twintig jaar voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens
(Voornaam, achternaam, adresgegevens, geboortedatum, vooropleiding, telefoonnummer, email adres)

De reden hiervoor is, dat onze cursisten ook na hun cursus, workshop, privé lessen en de Shiatsu therapeutopleiding, op de hoogte gehouden willen blijven van nieuwe mogelijkheden en nieuwe technieken willen leren om zichzelf bij te scholen, voor hun eigen praktijk(Shiatsu) of voor zichzelf.

De NSKS bewaart persoonsgegevens voor niet langer dan twintig jaar. Ervaring leert dat klanten, cliënten, studenten, leraren en overige betrokkenen vaak na enkele jaren terugkeren om hun pad met de NSKS te vervolgen. Om hen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bewaart de NSKS dergelijke gegevens om dit proces te ondersteunen.

Betaalgegevens
(Bankrekeningnummer)

Naast de reden gegeven onder ‘Persoonsgegevens’ leert ervaring ook dat klanten, cliënten, studenten, leraren en overige betrokkenen informatie over betalingen opvragen jaren nadat deze danwel/niet zijn voldaan.
Klanten, cliënten, studenten, leraren en overige betrokkenen die niet langer willen deelnemen aan de cursussen, workshops, privélessen en de Shiatsu therapeutopleiding van de NSKS kunnen dit aangeven via een emailbericht aan klassieke@shiatsu.nl. Alle persoonsgegevens worden dan binnen 4 weken verwijderd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

NSKS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE DE NSKS GEBRUIKT

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google + en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stuk code die van deze socialmediaplatforms zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google + en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Twitter, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Twitter, Google + en LinkedIn stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van u browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Extra info
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NSKS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klassieke@shiatsu.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van
uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De NSKS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

HOE DE NSKS PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

NSKS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

NSKS maakt gebruik van:
 Beveiligingssoftware op elk apparaat waarmee toegang te verkrijgen is tot de opgeslagen persoonsgegevens (AVG, Windows Defender Firewall).
 TLS (voorheen SSL) voor de website. De NSKS behandeld uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 NSKS neemt diensten af van Jotform voor het invullen van inschrijfformulieren. Deze dienst maakt gebruik van opslag welk op een TLS gecertificeerde Europese standaard draait.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons Secretariaat per mail klassieke@shiatsu.nl of telefoon +31 70 383 1500.