Nederlandse School voor Klassieke Shiatsu

De filosofie van de N.S.K.S. is gebaseerd op een aantal kernwaarden, die hieronder worden beschreven. Naast deze kernwaarden streeft de school er echter ook naar om haar studenten een solide basis mee te geven waarmee zij hun eigen leven, en dat van hun patiënten, kwalitatief kunnen verbeteren. In deze turbulente en snelle maatschappij, waarin veranderingen elkaar in razend tempo opvolgen, is er een toenemende behoefte aan inwendige rust, stabiliteit en warmte. Het bestuderen, beoefenen en ontvangen van Do-In en Shiatsu geeft die basis. 

1. Kwaliteit

Kwaliteit staat voorop. De N.S.K.S. streeft ernaar om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te leveren, afgestemd op de wensen en behoeften van de therapeut en de maatschappij. Dat betekent dat het onderwijs voortdurend wordt geëvalueerd en, indien nodig, aangepast.

 2. Gezondheid

Met het opleiden van kwalitatief hoogwaardige therapeuten beoogt de N.S.K.S. een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg en het maatschappelijke welzijn van de mens. 

3. Traditioneel en modern

De N.S.K.S. hanteert de traditionele normen en waarden van de oosterse geneeskunde maar geeft deze vorm in een modern jasje. In Japan heet het ON KO SHI SHIN. De school is als instituut voortdurend in beweging, altijd bezig zichzelf te verbeteren om tegemoet te komen aan de wensen van de moderne maatschappij. Dit komt tot uiting in de presentatie en huisstijl. Wij trainen in het Nederlands en English. Alle het cursus- en opleidingsmateriaal is tweetalig. Studenten van tenminste 15 verschillende landen, inclusief Japan en China, studeren hier.


Onze missie

Het primaire doel van de N.S.K.S. is om studenten op te leiden tot het beroep shiatsu therapeut. Dat betekent dat de student wordt opgeleid tot een volwaardig therapeut die in staat is het beroep zelfstandig in de praktijk te kunnen uitoefenen. De N.S.K.S. hanteert hierbij een aantal beroepscompetenties waaraan de student dient te voldoen. Deze hebben betrekking op de omgang en behandeling van patiënten alsmede het functioneren als therapeut in de beroepsgroep alternatieve geneeskunde, gezondheidszorg en samenleving.

De N.S.K.S. wil shiatsu toegankelijk maken. De bakermat van shiatsu ligt oorspronkelijk bij de ‘gewone man’. Tot op de dag van vandaag is het op het platteland in Japan en China heel gewoon dat mensen elkaar met shiatsu behandelen. In Japan gaan mensen naar shiatsu therapeuten voordat ze naar de huisarts gaan. De N.S.K.S. beoogt shiatsu toegankelijk te maken en onder de aandacht en brengen van een breed publiek. Dit doen we door middel van duidelijke en moderne communicatie en het in de hand houden van de kosten. De N.S.K.S. heeft het lesgeld van de opleiding al jaren nauwelijks verhoogd en is de goedkoopste opleiding van Nederland. Zo kan iedereen die geïnteresseerd is, profiteren van de kunst om zichzelf en anderen te helen en gezond te blijven.

” De student beschikt over een aantal eigenschappen die van belang zijn voor het functioneren op hbo-niveau. Hij beschikt over analytisch vermogen. Hiermee is hij in staat om, op basis van de relevante informatie die hij verzamelt, zelfstandig een diagnose te stellen en een behandelplan op te stellen voor zijn patiënten. Hij beschikt over het vermogen om oplossingsgericht te werk te gaan en gestructureerd invulling te geven aan het behandelplan. Hij integreert zijn kennis en inzichten van verschillende disciplines om tot een professioneel resultaat te komen. Hij is zich bewust van zijn mogelijkheden en beperkingen. Indien hij zelf niet in staat is tot oplossing van het probleem te komen, heeft hij voldoende inzicht om de patiënt door te verwijzen. Het belang en welzijn van de patiënt staat te allen tijde voorop.”